Duygularını beslemeye başlayanın artık işi batmıştır

Duygularını beslemeye başlayanın artık işi batmıştır

Duygular Ve Etkileri

İnsanların hayatlarına yön vermekte bulunan bazı yapı taşları bulunmaktadır. Bu yapı taşlarının başında da duygular gelmektedir. Duyguların şekillenmesi ile birlikte insanlarda bazı şeyler değişmeye başlamaktadır. Bu değişimlerin başında iş hayatı gelmektedir. İş hayatını olumsuz etkileyen faktörlerin başında duyguların harekete geçmesi gelmektedir. Ünlü bir düşünür duygularını beslemeye başlayanın artık işi batmıştır. Demektedir.

Bu söz derinlemesine düşünüldüğün de oldukça fazla anlamların çıkarılması mümkün olmaktadır. İş hayatı ile duyguların bazı durumlarda ters orantılı olarak ilerlediği anlaşılmaktadır. Büyük zenginlerin veya iyi iş sahiplerinin işlerinin eksiye gidişlerinde duygularının fazla bir şekilde esiri olmak gelmektedir. Aşırılığın her şeye zarar getirdiği düşünüldüğünde bu ünlü sözün ne kadar büyük bir anlam içermekte olduğu anlaşılmaktadır.

Her Aşk Zarar Verir Mi?

Her aşkın insanın hayatına zarar vereceği düşüncesi de tamamen yanlış bir düşüncedir. Kararında yaşanan duyguların insanlara zararı bulunmamaktadır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünün de anlamını aklımızdan çıkarmamak gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçen olumsuzluklar aşırı şekilde kendisini kaptırmış olan dünyayı görmeyen kişilere söylenmekte olan bir sözdür.

Her şeyin fazlasının zarar olması durumu atalarımızdan bize vermiş olduğu nasihatlerden birisi olmaktadır. Kararında yaşanan aşklar insana iyi gelmektedir. Duygusal boşluk durumları insanlarda bazen olumsuzluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu iki durum arasında ki dengenin iyi bir şekilde sağlanması yaşamın ideal olarak devam edilmesi adına önemlidir. Oldukça hassas takip edilmesi gereken bir konudur.